JAPAN TIMELINE คือเว็บแพลตฟอร์มที่หน่วยงานท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นให้แก่บริษัทนำเที่ยวทั่วโลก

ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทได้ต้อนรับลูกค้ามาแล้วมากกว่า 3 แสนคนจาก 29 ประเทศโลกมากกว่า 2,200 บริษัท จึงได้เริ่มบริการ JAPAN TIMELINE เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ได้นำเสนอข้อมูลให้แก่บริษัทนำเที่ยวเหล่านั้น

จุดเด่นของ JAPAN TIMELINE ไม่ใช่แค่การนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นการนำเสนอข้อมูลในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบันที่สุด โดยสามารถดูได้ที่ TIMELINE

หน่วยงานท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นก็จะนำเสนอข้อมูลปัจจุบันของท้องถิ่นนั้นๆ

ลองมองหาเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นอื่นๆ ที่ท่านไม่เคยเห็นกันดูค่ะ