เทือกเขาฮักโกดะ (Mt. Hakkoda) มียอดเขาสูงถึง 8 ยอดเรียงรายกันรอบเทือกเขา มีหิมะปกคลุมทั้งลูกในหน้าหนาว แนวโดยรอบของภูเขานั้นเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ที่ทั้งเก่าแก่อุดมสมบูรณ์ทำให้ท่านสัมผัสได้ถึงบรรยากาศว่าป่าไม้เหล่านี้เองที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาเทือกเขาฮักโกดะแห่งนี้
มีจุดชมวิวมากมายหลายที่เช่น บนยอดเขา แหลมทสึการุ แหลมชิโมคิตะ หรือจากโรบเวย์ที่เปิดโอกาสให้ท่านได้ชมวิวความงดงามของเทือกเขาแบบพาโนรามาวิว 360 องศา
ในฤดูใบไม้ร่วงชมสีสันใบไม้หลากสีทั้งแดง เขียว เหลือง และส้มของใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีอันสวยงามของเทือกเขาฮักโกดะ
นอกจากนี้ท่านยังสามารถท้าท้ายกับประสบการณ์แช่ออนเซ็นหรือบ่อน้ำแร่ธรรมชาติชื่อดัง เช่น สะคะยุออนเซ็น (Sukayu Onsen) มีความหมายว่า “ออนเซ็นหนึ่งพันคน”หรือสามารถเข้าได้ถึงพันคนนั้นเอง หรือยาจิออนเซ็น (Yachi Onsen) ออนเซ็นที่เหมาะกับมือใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์แช่บ่อน้ำร่อนมาก่อน และทซึตะออนเซ็น(Tsuta Onsen)