เทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของเมืองคุวานะ
เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าคะสึงะ เป็นพิธีกรรมนำหินที่นำหินที่เก็บมาจากแม่น้ำมาจิยะมาบูชาเทพเจ้า เรียกว่า “อิชิโดริ” ที่ต่อมากลายเป็นเทศกาลใหญ่
วันที่มีกิจกรรมมากที่สุด คือ วันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคม เรียกว่า “ฮงงะคุ” และวันเสาร์ก่อนหน้านั้น เรียกว่า “ชินงะคุ”
เทศกาลเก็บหินนี้มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนต้น เป็นเทศกาลประจำฤดูร้อนที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่เมืองคุวานะโจวคะตั้งตารอคอย มีรถที่ใช้ในเทศกาลทั้งสิ้น 43 คัน
ถือเป็นเทศกาลของศาลเจ้าที่มีการใช้รถในพิธีจำนวนมากเมื่อเทียบกับงานอื่นๆในประเทศ ซึ่งไม่ค่อยมีในที่อื่น มีการตีระฆังและตีกลองไทโกะ จึงเรียกว่าเป็น “เทศกาลที่ครึกครื้นที่สุดในญี่ปุ่น” และได้รับการบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศ
○วันที่จัดงาน
วันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมและวันก่อนหน้า
○สถานที่จัดงาน
โดยรอบเมือง
○ติดต่อสอบถาม
แผนกท่องเที่ยว เทศบาลเมืองคุวานะ bunkam@city.kuwana.lg.jp           
○เว็บไซต์
http://isidori.jp/index.html