ในญี่ปุ่นซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ด้านการปลูกข้าวมาตั้งแต่โบราณ มีเทศกาล "Otaue (ดำนา)" ซึ่งเป็นการดำนาในนาที่เต็มไปด้วยน้ำอยู่ทั่วประเทศ "อิโซเบะ โนะ โอมิตะ" ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เทศกาล Otaue ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นเทศกาลทางด้านวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในช่วงต้นฤดูร้อนของชิมะ
ในเทศกาลนี้ คุณจะได้ชมพิธีกรรมหลายอย่าง เช่น Tatetori พิธีกรรมของชินโตซึ่งเหล่าวัยรุ่นที่เประเปื้อนโคลนในนาแย่งชิงไม้ไผ่ที่มีพัดขนาดใหญ่กัน Omita พิธีกรรมของชินโตซึ่งเหล่าเด็กผู้หญิงจะแต่งตัวด้วยชุดกิโมโนสีขาวแล้วมีสายคาดบ่าสีแดงร่ายรำอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงกลองใหญ่
พิธีกรรมของชินโตในปัจจุบันนี้สืบทอดกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 และเป็นเทศกาลที่ให้คุณได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์และประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณในพื้นที่นี้