เทศกาลดอกไม้ไฟเมืองแห่งคูน้ำคุวานะ จัดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1934 (ปีโชวะที่9) เป็นงานที่เป็นแบบฉบับเฉพาะของเมืองแห่งคูน้ำคุวานะเท่านั้น
จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยจุดบริเวณจากกลางแม่น้ำอิบิอย่างต่อเนื่องกัน มีทั้งดอกไม้ไฟ “สตาร์ไมน์” ดอกไม้ไฟที่จุดกลางน้ำ “สตาร์ไมน์กลางน้ำ” ดอกไม้ไฟที่เหมือนน้ำวน “ไนแองการากลางน้ำ” และยังมีดอกไม้ไฟที่ใหญ่ที่สุดในแถบโทไคที่มีความสูงถึง 500 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางถึง 500 เมตร “ดอกไม้ไฟนิชาคุดามะ” อีก 10 ลูก
โดยเฉพาะเสียงที่เกิดจากการจุดดอกไม้ไฟนิชาคุดามะ ทำให้บรรยากาศโดยรอบเปี่ยมด้วยพลัง
เทศกาลดอกไม้ไฟนี้เป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อนของเมืองคุวานะค่ะ
วันที่จัดงาน : ปลายเดือนกรกฎาคม
สถานที่จัดงาน :
แม่น้ำบินะฝั่งขวา เมืองคุวานะ
การเดินทาง :
[รถไฟ] JR, Kintetsu
[รถไฟ] JR,Kintetsu สถานี “ Nagoya ” ไปลงที่สถานี “ Kuwana” 20 นาที
แล้วเดินจากสถานีไปยังสถานที่จัดงาน 20 นาที
ติดต่อสอบถาม :
แผนกการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองคุวานะ
0594-24-1231
kankom@city.kuwana.lg.jp
เว็บไซต์ :
http://kanko.city.kuwana.mie.jp/event/hanabi/index.html