ศาลเจ้าทะโดะตั้งอยู่ที่บริเวณเหนือสุดของอิเสะคุนิ เป็นศาลเจ้าที่มีเทพเจ้าที่ปกป้องรักษาภูเขาทะโดะ จากตำนานของศาลเจ้าว่ากันว่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิยูราคุ ตั้งแต่ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 5
ในสมัยนันโบคุโชเริ่มมีการจัด ”พิธีเทพเจ้าม้า” ของ “ทะโดะมัตสึริ” ทำให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง แต่ในปี ค.ศ.1571 (ปีเกนคิที่2)ถูกเผาโดยการโจมตีของ โอดะ โนบุนากะ
เมื่อถึงสมัยเอโดะ ทาดะคัตสึ ฮงดะ หัวหน้ากลุ่มคุวานะ ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมา ได้สร้างศาลเจ้าหลักขึ้นมาใหม่ และใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมและมัตสึริต่างๆ
มีประโยคเพื่อฟื้นฟูศาลเจ้าทาโดะโดยว่ากันไว้ว่า “ถ้ามาไหว้ที่ศาลเจ้าอิเสะแล้วให้มาไหว้ที่ศาลเจ้าทาโดะด้วยจึงจะครบถ้วน”
ไปปี ค.ศ.1915 (ปีไทโชที่4)ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในศาลเจ้าโคคุเฮ ซึ่งถือเป็นศาลเจ้าสำคัญของประเทศ ทำให้ที่นี่เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในแถบโทไคที่มีผู้คนนิยมมาไหว้กันในปัจจุบัน
【เว็บไซต์ของTripAdvisor】
https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g651657-d1369459-Reviews-Tado_Shrine-Kuwana_Mie_Prefecture_Kinki.html