ช่างฝีมืองานประดิษฐ์แบบดั้งเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นบรรพบุรุษ อาศัยและทำงานอยู่ในเวิร์คช็อปทั้ง 9 แห่ง ผู้เข้าชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอันหลากหลายได้ เช่น การเพ้นท์ของเล่นแบบโบราณ การทำตะเกียบ และการย้อมผ้า