เทศกาลฮาดากะโอชิไอจัดขึ้นท่ามกลางหิมะสูงกว่า 1 เมตรในช่วงกลางคืนวันที่3เดือนมีนาคม จัดเป็นเทศกาลหนึ่งในสามเทศกาลใหญ่ของญี่ปุ่น
ปัจจุบันได้กำหนดให้เป็น "ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่าง" เป็นงานเทศกาลที่มีประวัติยาวนานมากว่า 1,200 ปี

แต่เดิมเริ่มจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ตั้งใจจะมาสักการะเทพเจ้าบิชามอนเทน โดยชาวบ้านจำนวนมากต่างมากันในสภาพเปลือยเปล่าจึงเป็นที่มาของเทศกาลนี้ ปัจจุบันจะเป็นชาวบ้านผู้ชายในสภาพเปลือยครึ่งบนมาร่วมกันร้องว่า "ซันโย ซันโย!" จุดเรียกความสนใจก็คือสภาพผู้คนเบียดเสียดเพื่อที่จะขึ้นไปสักการะเทพเจ้าบิชามอนซึ่งอยู่ในที่สูงกว่าให้เร็วและใกล้ที่สุดนั่นเอง นอกจากนั้นแล้วยังมี "เทศกาลจุดเทียนยักษ์"ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการจุดเทียนขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง 30 กิโลกรัม อีกด้วย

บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสักการะเทพเจ้าได้ (เฉพาะผู้ชาย)