Shimane

ให้เป็นหนึ่งในอุทยานธรณีของโลก เมืองที่สามารถสัมผัสได้ถึงวิถีการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นโบราณ
ในจังหวัดมีสนามบินอิสุโมะและสนามบินอิวามิ และยังมีรถไฟท้องถิ่นที่สามรถต่อจากชิงคันเซ็นจากเมืองใกล้เคียงจึงทำให้สามารถเดินทางมายังจังหวัดชิมาเนะได้อย่างสะดวก หรือท่านยังสามารถเช่าารถขับพร้อมเพลิดเพลินกับวิวทะเลและธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัด

ในจังหวัดมีสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น ทางตะวันออกของจังหวัดมีปราสาทมัทสึเอะในเมืองมัทสึเอะ และศาลเจ้าอิสุโมะไทชะชื่อดังในเมืองอิสุโมะ
ในทางตอนกลางจังหวัด ณ เมืองโอตะมีซากปรักหักพัง “อิวามิกินซัง” หนึ่งในมรดกโลก อีกทั้งยังมีภูเขาที่สวยงามและแหล่งบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ
ทางตะวันตกของจังหวัดมีวัดเก่าแก่หลายแห่งในเมืองทสึสาโนโจและเมืองมัทสึดะที่ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศโบราณ

ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปบริเวณไหนในตัวจังหวัดชิมาเนะ ท่านก็จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่น ความสงบและอบอุ่นของต่างจังหวัดญี่ปุ่น

TIMELINEจังหวัด ชิมาเนะ

ไม่พบหน้าที่ต้องการค้นหา
ไม่พบหน้าที่ต้องการค้นหา

โรงแรม / เรียวกัง

พฤศจิกายน

กำหนดการยังไม่แน่ชัด