เทศกาลวาคา จัดขึ้นครั้งแรกโดยโยริโนะบุ โทคุกาวะ โชกุนคนแรกของคิฉุ ในปี 1622 เป็นงานของศาลเจ้าคิฉุ โทโชกุเพื่อบูชาเละยาสุ โทคุกาวะ ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี
ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของงานคือ มิโคะชิ โอะโรชิ ซึ่งผู้คนจะวิ่งลงจากบันไดหิน 108 ขั้นของศาลเจ้าคิฉุ โทโชกุ
หลังจากนั้นจะมีขบวนแห่จากศาลเจ้าชิฉุ โทโชกุไปยังรอบๆเมืองวาคาอุระ มีการตีกลองไทโค การเต้นไซกะ และนากินาตะ ฟุริ
โปรดลองมาเที่ยวชมวาคาอุระ และเทศกาลวาคาให้ได้