Để du khách đến du lịch, dạo quanh trong thành phố Wakayama, chúng tôi tổ chức cho thuê xe đạp ở văn phòng hướng dẫn tham quan ở bên trong thành Wakayama.
Du khách có muốn trò lên chiếc xe đạp, thử thưởng thức thiên nhiên, ẩm thực và di tích lịch sử trong thành phố không?
・Địa điểm cho thuê: Văn phòng hướng dẫn tham quan thành phố Wakayama (thành Wakayama)
3 banchi, 1 chome, Wakayama-shi
・Thuê trong ngày, điền vào giấy đăng kí tại văn phòng hướng dẫn
・Phí: Xe đạp bình thường 500 yên/chiếc/ngày
・Thời gian sử dụng: 9:00 ~ 17:00
・Ngày sử dụng: quanh năm, trừ dịp lễ năm mới
・ Khu vực sử dụng: Trong thành phố Wakayama


Dòng thời gian