Đây là một sự kiện kết hợp âm nhạc và pháo hoa.
Các nhà thiết kế pháo hoa đã sử dụng kĩ thuật bắn mới nhất tạo nên chương trình,
tổ chức một buổi trình diễn pháo hoa đặc biệt đầy lôi cuốn với âm thanh và ánh sáng.

Thời gian: Đầu tháng 5, tháng 7-tháng 8 hàng năm (Ngày tháng chi tiết sẽ được công bố trên trang chủ)
Bắt đầu từ 8h tối ~ Diễn ra trong khoảng 10 phút

Trang chủ: http://www.marinacity.com/

Địa điểm: Đê chắn sóng phía tây Wakayama Marina City

Liên hệ: Wakayama Marina City


Dòng thời gian