20170727092544

đóng cửa

Mốc thời gian của thành phố Thành phố Shima

Các trang không tìm không thấy
Các trang không tìm không thấy
Các trang không tìm không thấy
  • đặc sản Thumb1 20170904141334
    Mie Thành phố Shima

    Iseshima là quê hương của ngọc trai

    Lịch sử của nghề nuôi trai lấy ngọc trên thế giới đã được bắt đầu từ chính mảnh đất Iseshima này. Nhà Mikimoto Koukichi- những người đã sáng lập nên công ty ngọc trai MIKIMOT...

    tìm hiểu thêm

bảo tàng mỹ thuật / viện bảo tàng

CHỤP HÌNH MIỄN PHÍ