พิพิธภัณฑ์ตำนานแห่งชิโอบาระจัดนิทรรศการพิเศษของ "ไซโต โมคิจิ" ผู้เป็นทั้งจิตแพทย์และนักประพันธ์บทกวี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 24 มิถุนายน
คุณจะได้รู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตวัยเด็กของคุณไซโต โมคิจิ ผู้ชื่นชอบแมลง กับชิโอบาระ
นอกจากนี้ นิทรรศการนี้ยังให้คุณได้เรียนรู้ฤดูทั้ง 4 ของชิโอบาระ แมลงที่อาศัยอยู่ในชิโอบาระ ผ่านทางกวีที่คุณโมคิจิประพันธ์ขึ้น
ในช่วงที่จัด Destination Campaign ในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ไม่ต้องเสียค่าเข้าพิพิธภัณฑ์
อยากเชิญทุกท่านใช้โอกาสนี้ มาสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของชิโอบาระ ผ่านทางกลอนของคุณโมคิจิกัน


ไทม์ไลน์

ไม่พบหน้าที่ต้องการค้นหา