มัน Tokkuri เป็นนหนึ่งในผักดั้งเดิมที่ Iwaki ภาคภูมิใจ
 เป็นมันที่ดึงเอา「ส่วนที่ดี」ของมันเทศญี่ปุ่นและมันเทศจีนมา จึงไม่ค่อยมีรสขมหรือฝาด
 ฤดูกาล : เดือนตุลาคม~เดือนมกราคมปีถัดไป


ไทม์ไลน์

ไม่พบหน้าที่ต้องการค้นหา
ไม่พบหน้าที่ต้องการค้นหา
ไม่พบหน้าที่ต้องการค้นหา