ที่เขต Nakanosaku จังหวัด Iwaki ซึ่งเป็นเมืองท่า ได้มีการจัดงาน「เทศกาลแขวนตุ๊กตาฮินะ」หลากสีสันที่ทำขึ้นอย่างทุ่มเทโดยผู้ที่กำลังเรียนเย็บปะและงานจากผ้า Chirimen เพื่อกระตุ้นให้เมื่อที่มีผู้คนเดินผ่านน้อยลงกลับมาคึกคักขึ้น
 อยากให้ทุกท่านได้ลองมาชมตุ๊กตาฮินะแบบแขวนที่เอ่อล้นไปด้วยความอ่อนโยนจากผู้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยมือนี้กันให้ได้
 
 วันและเวลาจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2019


ไทม์ไลน์

ไม่พบหน้าที่ต้องการค้นหา
ไม่พบหน้าที่ต้องการค้นหา
ไม่พบหน้าที่ต้องการค้นหา