พื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดโคจิ ประกอบด้วย 7 เขตเมือง (Aki-shi, Muroto-shi, Yasuda-cho, Tano-cho, Nahari-cho, Kitagawa-mura และ Umaji-mura), ในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2019 เป็นเวลา 4 วันได้มีการจัด「เทศกาลบ้านตุ็กตา(ฮินะมัตซึริ)แห่งเมืองโทซะ」โดยในเทศกาลนี้นอกจากการเพลิดเพลินกับบรรยากาศสถานที่สิ่งปลูกสร้างที่ได้ถูกกำหนดและจดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ฝั่งตะวันออก สถานที่ดังกล่าวหลายแห่งยังได้ถูกใช้ในการจัดเทศกาลประเพณีตุ๊กตาโบราณ (ฮินะมัตซึริ)
ในช่วงที่จัดกิจกรรม บ้านโบราณและร้านค้าได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่จัดเทศกาล และจัดแสดงตุ๊กตาโบราณทำมือและตุ็กตาโบราณที่มีการถูกเก็บรักษาสืบทอดกันมาของแต่ละบ้าน ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมาก
นอกจากสามารถเดินเล่นชื่นชมบรรยากาศแบบโบราณของสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน ยังสามารถเข้าชมตุ๊กตาโบราณที่จัดแสดงไว้ในส่วนห้องหรือพื้นที่ของบ้านโบราณที่ปกติไม่สามารถเข้าได้จึงเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ดึงดูดของกิจกรรมนี้
สถานที่จัดหลักในพื้นที่ Yasuda-cho, Yasuda Machinami Interchange hall・Nagomi ยังสามารถชมตุ๊กตาโบราณที่เป็นสมบัติล้ำค่าหายากที่ถูกทำขึ้นมาตั้งแต่ปลายสมัยเอโดะและสมัยเมจิ
ในแต่ละพื้นที่เขตเมืองนอกจากจะสามารถชมตุ๊กตาโบราณที่มีอายุและลักษณะหน้าตาที่แตกต่างกัน ยังมีกิจกรรมการอ่านออกเสียง, stamp rally, อีกทั้งการจำหน่ายสินค้าพิเศษในงานอีกด้วย

อย่าพลาดที่จะแวะเวียนมาจังหวัดโคจิฝั่งตะวันออก และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมประเพณีตุ๊กตาโบราณหลากหลายมากมายชนิดได้ ณ ที่นี่


ไทม์ไลน์

ไม่พบหน้าที่ต้องการค้นหา