สวนสาธารณะตั้งอยู่บนภูเขาสูงเล็กน้อยซึ่งใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาทีจากสถานีรถไฟ JR ยุโมโตะสายโจบัง
ภายในสวนมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่และมีต้นซากุระกว่า 200 ต้น
ช่วงน่าชม : ช่วงต้นถึงกลางเดือนเมษายน


ไทม์ไลน์

ไม่พบหน้าที่ต้องการค้นหา
ไม่พบหน้าที่ต้องการค้นหา
ไม่พบหน้าที่ต้องการค้นหา