• 1 Hyogo Top hyogo

  เฮียวโกะ

  จังหวัดเฮียวโกะมีเมืองโกเบเป็นศูนย์กลาง เมืองที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติมากมาย เมืองโกเบ...

 • 2 Wakayama Top wakayama

  วากายาม่า

  จังหวัดวากายามะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแหลมคิิอิแหลมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น อยู่ในภูมิภาค...

 • 3 Mie Top mie

  มิเอะ

  จังหวัดมิเอะตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น ใกล้กับเมืองโอซาก้า เกียวโต และนาโกย่า ตั้งแต่สมั...