• 1 Hyogo Top hyogo

  เฮียวโกะ

  จังหวัดเฮียวโกะมีเมืองโกเบเป็นศูนย์กลาง เมืองที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติมากมาย เมืองโกเบ...

 • 2 Tochigi Top tochigi

  โทชิงิ

  จังหวัดโทชิกิตั้งอยู่ในทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโต เมืองหลวงคือเมืองอุสึโนมิยะ จังหวัดโทชิกิมีชื่...

 • 3 Mie Top mie

  มิเอะ

  จังหวัดมิเอะตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น ใกล้กับเมืองโอซาก้า เกียวโต และนาโกย่า ตั้งแต่สมั...