• 1 Hyogo Top hyogo

  เฮียวโกะ

  จังหวัดเฮียวโกะมีเมืองโกเบเป็นศูนย์กลาง เมืองที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติมากมาย เมืองโกเบ...

 • 2 Yamanashi Top yamanashi

  ยามานาชิ

  จังหวัดยามานาชิได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยที่สุดและมีความล่าช้าในเรื่องของการพัฒนามากที่...

 • 3 Mie Top mie

  มิเอะ

  จังหวัดมิเอะตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น ใกล้กับเมืองโอซาก้า เกียวโต และนาโกย่า ตั้งแต่สมั...