น้ำตก Mikaeri ที่เมือง Ouchi ในเขต Karatsu นั้น ได้ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุด จากการคัดเลือกน้ำตกหนึ่งร้อยแห่งของญี่ปุ่น โดยบริเวณรอบๆนั้นจะเต็มไปด้วยดอกไฮเดรนเยีย 50 สายพันธุ์กว่า 4 หมื่นต้น บานรอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเสน่ของมัน
โดยงาน HYDRANGEA FESTIVAL จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7-29 มิถุนายน ซื่งจะมีกิจกรรมมากมายจัดขึ้น เช่น การประกวดภาพถ่าย เป็นต้น