น้ำพุร้อน Itamuro มีอีกชื่อนึงว่าน้ำพุร้อนบำบัดแห่ง Shimotsuke (อีกชื่อหนึ่งของจังหวัด Tochigi) ช่วยทำให้น้กท่องเที่ยวผ่อนคลายมามากมายหลายคน
อีกทั้ง ว่ากันว่าพอลงแช่น้ำพุร้อน Itamuro แล้วก็จะหายเหนื่อยจนไม่ต้องใช้ไม้เท้าอีกต่อไป จึงได้อีกชื่อหนึ่งว่า "น้ำพุร้อนบอกลาไม้เท้า" ทางตอนเหนือของจังหวัด Tochigi บริเวณเลียบแม่น้ำ Nakagawa ที่ใสสะอาดมีเมืองน้ำพุร้อนซึ่งมีโรงแรมแบบญี่ปุ่น (เรียวกัง) ประมาณสิบกว่าแห่งตั้งเรียงรายกัน ที่นี่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ น้ำพุร้อน Itamuro จึงได้รับการยอมรับว่าเป็น "แหล่งน้ำพุร้อนสำหรับผ่อนคลายของประชาชน" จากกระทรวงสิ่งแวดล้อม


เทศกาลประจำเดือนนี้ในจังหวัด เมืองนะสึชิโอะบะระ

ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง น้ำพุร้อน Itamuro