"มิคาเอริ โนะ โก" คือออนเซ็นแบบไปเช้าเย็นกลับซึ่งล้อมรอบไปด้วยดอกไม้นานาพรรณที่มีความงดงามตลอด 4 ฤดูกาล
ที่มาของชื่อออนเซ็นก็คือ สะพานแขวนมิคาเอริซึ่งตั้งอยู่ข้างๆ กับออนเซ็นแห่งนี้
อายากะโนะยุคือออนเซ็นตามธรรมชาติที่สูบน้ำออนเซ็นที่ผุดขึ้นมาในเขตส่วนบุคคลโดยตรง สำหรับบ่ออาบน้ำมีทั้งบ่ออาบน้ำในอาคารและบ่ออาบน้ำกลางแจ้ง แร่ธาตุในน้ำออนเซ็นจากธรรมชาติที่ผุดขึ้นมามีส่วนประกอบของซัลเฟต ถือเป็นแร่ธาตุที่หาได้ยากในชิโอบาระ และมีความอ่อนโยนต่อผิว นอกจากนี้ จากบ่ออาบน้ำกลางแจ้งซึ่งตั้งอยู่บนที่สุด คุณสามารถชมวิวของธรรมชาติอันกว้างใหญ่ได้