เป็นน้ำตกที่ได้ชื่อมาจากจากความงดงามที่ทำให้เผลอหันหลังกลับไปมอง
การชมน้ำที่ตกไปยังแม่น้ำซึ่งระยิบระยับไปด้วยสีเขียวมรกตจากสะพานแขวน Kaiko ที่อยู่ไม่ไกลคือจุดที่ดีที่สุด
หากลองล่องเรือแคนูลงไปตามแม่น้ำก็จะสามารถชมน้ำตกอันยิ่งใหญ่ตระการตาได้อย่างใกล้ชิด
จากสะพานแขวน Kaiko สามารถมองเห็นหุบเขา Shiobara อันสวยงามได้ ที่ต้นน้ำจะเต็มไปด้วยธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของ Shiobara แผ่ขยายไปทั่วบริเวณ ส่วนปลายน้ำจะสามารถเห็นสะพานแขวนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น「สะพานแขวนหุบเขา Momiji」ได้
เป็นจุดที่สามารถชื่นชมกับธรรมชาติของ Shiobara อันแท้จริงได้ ลองมาเยือนให้ได้สักครั้งดูสิ