Từ khoảng trung tuần tháng 8 cho tới khi sương rơi báo hiệu mùa đông ghé thăm là khoảng thời gian thu hoạch trái lồng đèn "Hananuki-Fruits Hozuki"- một loại đặc sản của thành phố Takahagi.
Thông tin liên hệ : Trung tâm đặc sản Hananuki -  ℡ 0293-28-0808

Seiryu-no-sato: Trung tâm đặc sản Hananuki
Điểm bày bán trực tiếp từ các loại rau củ tươi theo mùa cho đến trái lồng đèn Hananuki Hozuki


Dòng thời gian

Các trang không tìm không thấy
Các trang không tìm không thấy
Các trang không tìm không thấy