Công viên nằm trên đỉnh một ngọn núi nhỏ và cao cách ga JR Yumoto tuyến Joban khoảng 10 phút đi bộ.
Trong công viên có bức tượng Quan Âm và khoảng 200 cây hoa anh đào Someiyoshino.

Mùa hoa: thượng tuần ~ trung tuần tháng 4


Dòng thời gian

Các trang không tìm không thấy
Các trang không tìm không thấy
Các trang không tìm không thấy