Ngoài hoa anh đào Someiyoshino còn có nhiều chủng loại khác như Oshimazakura, Yamazakura, Yaezakura. Cùng kỳ với hoa anh đào còn có thể thưởng thức hoa đào và hoa sơn trà cùng nở rộ.
Ở gần ngôi nhà nhỏ của phòng quản lý còn có 1 cây hoa anh đào Someiyoshino với một vài cành hoa có màu đậm hơn hẳn rất đặc biệt.

Mùa hoa : thượng tuần ~ trung tuần tháng 4


Dòng thời gian

Các trang không tìm không thấy
Các trang không tìm không thấy
Các trang không tìm không thấy